Despre Noi

Trasăm liniile energetice pentru un viitor verde în România

Lucrăm de peste 10 ani în industria energiei și suntem unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții complete de sisteme fotovoltaice din România. Începând cu anul 2022, compania a trecut printr-o schimbare majoră.

Brandul Tehnomir s-a transformat în ENSYS și ne propunem să furnizăm soluții și echipamente pentru mii de români în fiecare an.

Cu susținerea ROCA Investments, acționar în compania noastră începând cu acest an, ne propunem să devenim jucători emblematici în industria de energie verde din România și din străinătate. Suntem pregătiți să fim alături de consumatorii casnici și industriali să facă tranzitul către energia sustenabilă și să ne aliniem cu obiectivele “Pactului Verde European”, care vizează dezvoltarea unui ecosistem durabil și fără exploatarea resurselor.

Povestea noastră a început la Oradea și continuă de câțiva ani să se răspândească în toată țara. De-a lungul timpului, am contribuit la dezvoltarea celor mai mari proiecte de energie verde din România, concentrându-ne atenția în special pe zona industrială. Mai târziu, o dată cu alocarea masivă de fonduri nerambursabile prin programe guvernamentale, am reușit să implementăm cu succes peste 1000  de sisteme fotovoltaice în 18 orașe din România.

 

 

Linie de servicii de top.

Consultanță și soluții customizate

Opțiuni de finanțare și documentare

Garanția contractelor și supervizare

Execuție si manoperă la standarde ridicate

arrow

Viziunea Noastra

Viziunea noastră este să dezvoltăm comunități care folosesc energia verde ca sursă principală de energie. Suntem dornici să ajutăm oamenii să înțeleagă importanța utilizării energiei regenerabile pentru natură și pentru viitorul copiilor noștri.

arrow

1 / 2

Energie sustenabilă pentru casa visurilor tale.

 1. Institutiile publice eligibile vor fi selectate la fiecare final de trimestru.
 2. Consumul de energie poate fi imbunatatit pana la 12%.

Întrebări frecvente

Dacă doresc să montez sistemul de panouri pe teren (ex. la sol), este necesar să fac dovada dreptului de proprietate asupra construcției?   +
  • DA.  Chiar  dacă  sistemul se amplasează pe  teren, potrivit art. 16 alin. (1) Ghidului de finanțare, în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
  • NU este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
  • În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus fată de extrasul de carte funciară aferent construcțieiextras de carte funciarănu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupraimobilului teren;
Dacă dețin un imobil într-o construcție cu mai multe apartamente, sau case înșiruite, pot solicita finanțare pentru acel imobil?  +
  • DA, doar dacă imobilul NU prevede mai mult de 2 apartamente / duplexuri conform extrasului de carte funciară colectivă;
Dacă am deja instalat un sistem de panouri fotovoltaice sau am deja un sistem aprobat prin Casa Verde sesiunea 2019 sau 2021 și doresc să aplic la acest program, pentru același imobil, se poate?  +
  • DA, Dacă sistemul fotovoltaic a fost instalat din surse proprii și NU prin sesiuni anterioare de Casa Verde, sunteți eligibil;
  • NU, Dacă există o solicitare aprobată într-o sesiune anterioară a programului Casa Verde (indiferent dacă s-a semnat contractul de finanțare sau nu), NU sunteți eligibil;
  • NU, Dacă ați instalat un sistem fotovoltaic din alte surse de finanțare publică, NU sunteți eligibil;
Dacă dețin mai multe imobile, pot solicita finanțare pentru toate acestea?   +
  • NU. Potrivit Ghidului de finanțare, art. 18 alin. (4), Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil;
Persoana fizică semnează cererea de finanțare în momentul înscrierii?   +
  • NU. Persoana fizică se înscrie în Program prin completarea în  aplicația informatică a câmpurilor predefinite și prin încărcarea documentelor solicitate prin ghidul de finanțare;
  • În acest sens, NU mai există cerere propriu-zisă de finanțare;
Dacă există mai mulți proprietari asupra imobilului pe care se dorește implementarea proiectului, cine solicită finanțarea?  +
  • Oricare dintre coproprietari sau devălmași poate solicita finanțare, indiferent de cota deținută și fără a fi necesar acordul celorlalți proprietari;
  • Însă solicitantul va trebui sa aibă si contractual de racordare la rețea cu operatorul de distribuție pentru dosarul de decontare al proiectului;
Dacă un minor este proprietar asupra imobilului pe care doresc implementarea proiectului, cine se înscrie în aplicație și ce documente trebuie depuse?  +
  • În situația în care proprietarul imobilului pe care se dorește implementarea proiectului este un minor, acesta va fi reprezentat de către părinte sau tutore, după caz. În aplicație, se va depune  certificatul de naștere al minorului sau actul de instituire al tutelei, în funcție de situație;
  • Totodată, certificatele de atestare fiscală de la ANAF și autoritatea locală prevăzute în ghid trebuie emise pe numele minorului;
Dacă sunt moștenitor al imobilului pe care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?  +
  • DA, însă în cazul moștenirii, pentru imobilele în care este înscris în cartea funciară defunctul, este necesară dezbaterea succesiunii și înscrierea moștenitorilor în cartea funciară, ca noi proprietari;
Dacă nu domiciliez, potrivit actului de identitate, la adresa la care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?   +
  • NU. Potrivit Ghidului de finanțare, “solicitantul persoană fizică domiciliază la adresa undese va implementa proiectul NU se acceptă adresa de reședință dovedită prin viza de flotant;
Dacă am doar un drept de uzufruct asupra imobilului pe care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?   +
  • NU, deoarece solicitantul trebuie să fie proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară. Simplul drept de uzufruct NU conferă titularului și drept de proprietate;
Pot beneficia de finanțare dacă construcția nu apare ca și locuință ci cu o altă destinație, cum ar fi casă de vacanță, construcție industrială, pensiune turistică, etc. +
  • NU. Conform ghidului de finanțare art. 16 pct.1. lit. e), din extrasul de carte funciară trebuie sa reiasă faptul că imobilul are destinația exclusiv pentru locuință sau anexe care o deservesc;
Pot să aplic daca am credit imobiliar la adresa de implementare?  +
  • DA. Nu este nevoie de acordul băncii;
Pot să aplic dacă am sediu de firmă, punct de lucru sau activități juridice/economice la adresa de implementare? +
  • NU, prin art. 16 pct. (1) lit.  e)  din Ghidul de finanțare pentr această situație este reglementată astfel: „imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice.”;
Care este durata minimă și maximă de implementare a proiectului? +

Durata de implementare a proiectului poate varia în funcție de numărul de panouri instalate sau de starea vremii. Lucrăm doar cu profesioniști, astfel că nu facem deranj și nu executăm lucrări cu scopul de a lungi durata de implementare.

Pot beneficia de o reducere pentru implementarea unui proiect? +

Îți recomandăm să urmărești activitatea companiei în mediul online deoarece la intervale de timp oferim coduri de reducere atractive! În general, astfel de coduri sunt transmise prin email.

Există o linie de credit pe care băncile o vor oferi unui client rezidențial? +

Costurile pentru implementarea unui proiect cu sisteme de energie sustenabilă pot fi suportate prin accesarea unei linii de credit pentru nevoi personale.

Există o plată inițială pentru a-mi furniza produsele? +

Da, există o plată care trebuie suportată de către client, care depinde de complexitatea proiectului de implementat.