ENSYS îți deschide calea spre Programul Casa Verde 2023 – Tot ce trebuie să știi!

sfaturi

Salutare!

Ne-am propus să venim în sprijinul tău cu răspunsuri la întrebările cele mai frecvente și cu o clarificare detaliată a procesului de înscriere pentru Programul Casa Verde 2023. De aceea, îți oferim un video oficial care explică în detaliu acest proces.

Aceste informații sunt structurate pe baza celor mai frecvente întrebări primite de la comunitatea noastră de peste 50.000 de clienți ENSYS. Sperăm că acest ghid te va ajuta să înțelegi mai bine cerințele pentru eligibilitate în cadrul programului Casa Verde 2023.

 1. Pot sa aplic dacă am sediu de firmă, punct de lucru sau activități juridice/economice la adresa de implementare?
  Răspuns: NU, prin art. 16 pct. (1) lit. e) din Ghidul de finanțare pentru această situație este reglementată astfel: „imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice.”
 2. Pot să aplic daca am credit imobiliar la adresa de implementare?
  Răspuns: DA. Nu este nevoie de acordul băncii.
 3. Pot beneficia de finanțare dacă construcția nu apare ca și locuință ci cu o altă destinație, cum ar fi casă de vacanță, anexă gospodărească, construcție industrială, pensiune turistică, etc.
  Răspuns: NU. Conform ghidului de finanțare art. 16 pct.1. lit. e), din extrasul de carte funciară trebuie sa reiasă faptul că imobilul are destinația exclusiv pentru locuință sau anexe care o deservesc.
 4. Dacă am doar un drept de uzufruct asupra imobilului pe care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?
  Răspuns: NU, deoarece solicitantul trebuie să fie  proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară. Simplul drept de uzufruct NU conferă titularului și drept de proprietate.
 5. Dacă nu domiciliez, potrivit actului de identitate, la adresa la care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?
  Răspuns: NU. Potrivit Ghidului de finanțare, “solicitantul persoană fizică domiciliază la adresa undese va implementa proiectul” NU se acceptă adresa de reședință dovedită prin viza de flotant.
 6. Dacă sunt moștenitor al imobilului pe care doresc implementarea proiectului, pot solicita finanțare în cadrul Programului?
  Răspuns: DA, însă în cazul moștenirii, pentru imobilele în care este înscris în cartea funciară defunctul, este necesară dezbaterea succesiunii și înscrierea moștenitorilor în cartea funciară, ca noi proprietari.  
 7. Dacă un minor este proprietar asupra imobilului pe care doresc implementarea proiectului, cine se înscrie în aplicație și ce documente trebuie depuse? 
  Răspuns: În situația în care proprietarul imobilului pe care se dorește implementarea proiectului este un minor, acesta va fi reprezentat de către părinte sau tutore, după caz. În aplicație, se va depune certificatul de naștere al minorului sau actul de instituire al tutelei, în funcție de situație. Totodată, certificatele de atestare fiscală de la ANAF și autoritatea locală prevăzute în ghid trebuie emise pe numele minorului.  
 8. Dacă există mai mulți proprietari asupra imobilului pe care se dorește implementarea proiectului, cine solicită finanțarea? 
  Răspuns: Oricare dintre coproprietari sau devălmași poate solicita finanțare, indiferent de cota deținută și fără a fi necesar acordul celorlalți proprietari. Însă solicitantul va trebui sa aibă si contractual de racordare la rețea cu operatorul de distribuție.
 9. Persoana fizică semnează cererea de finanțare in momentul înscrierii ?
  Răspuns: NU. Persoana fizică se înscrie în Program prin completarea în  aplicația informatică a câmpurilor predefinite și prin încărcarea documentelor solicitate prin ghidul de finanțare. În acest sens, NU mai există cerere propriu-zisă de finanțare.
 10. Dacă dețin mai multe imobile, pot solicita finanțare pentru toate acestea?
  Răspuns: NU. Potrivit Ghidului de finanțare, art. 18 alin. (4), Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.  
 11. Dacă am deja instalat un sistem de panouri fotovoltaice sau am deja un sistem aprobat prin Casa Verde sesiunea 2019 sau 2021 și doresc sa aplic la acest program, pentru același imobil, se poate?
  Răspuns: DA, Daca sistemul fotovoltaic a fost instalat din surse proprii si NU prin sesiuni anterioare de Casa Verde, sunteți eligibil. 
  NU, Daca exista o solicitare aprobata într-o sesiune anterioară a programului Casa Verde (indiferent daca s-a semnat contractul de finanțare sau nu), NU sunteți eligibil. 
  NU, Daca ați instalat un sistem fotovoltaic din alte surse de finanțare publică, NU sunteți eligibil. 
 12. Dacă dețin un imobil într-o construcție cu mai multe apartamente, sau case înșiruite, pot solicita finanțare pentru acel imobil?
  Răspuns: DA, doar dacă imobilul NU prevede mai mult de 2 apartamente / duplexuri conform extrasului de carte funciară colectivă. 
 13. Dacă doresc să montez sistemul de panouri pe teren(ex. la sol), este necesar să fac dovada dreptului de proprietate asupra construcției?
  Răspuns: DA.  Chiar  dacă  sistemul se amplasează pe  teren, potrivit art. 16 alin. (1) Ghidului de finanțare, în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;  
  NU este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;  
  In cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus fată de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupraimobilului teren;

Link-uri utile:

În cazul în care ai nevoie de informații suplimentare, te rugăm să ne contactezi în scris, chiar și printr-un răspuns la acest articol.

Îți dorim o zi însorită,
Echipa ENSYS